Author Archives | msegur88

L’orientació en la societat de la informació i del coneixement.

Juan Antonio Planas Domingo va néixer a Saragossa. Maestro i llicenciat en Ciències de l’Educació per la UNED. Ha estat membre del Consell Escolar d’Aragó i del Consell Social de la Universitat de Saragossa. És el Cap del Departament d’Orientació de l’IES Temps Moderns de Saragossa. És el President i fundador de l’Associació Aragonesa de […]

Continue Reading

Vídeos per aprendre a resoldre problemes de matemàtiques

Cada cop és més freqüent que els nois i noies de secundària busquin a la xarxa un “professor virtual” que els ajudi a resoldre el que no han entès a classe. Més enllà del debat pedagògic que pot suscitar aquesta pràctica, val la pena que el professor conegui aquest recurs i pugui decidir com el vol […]

Continue Reading

Comportaments tòxics, comportaments nutritius: Una visió des de la pràctica

Ana Torres Jack En aquest article, abordarem els comportaments tòxics, aquells que ens generen malestar i ens impedeixen sentir-nos a gust amb nosaltres mateixos i amb els altres. Saber detectar aquests comportaments i substituir-los per comportaments nutritius ens permetrà augmentar la qualitat entre els diferents intervinents en el context escolar. Igualment, abordarem les relacions entre […]

Continue Reading

A la universitat, pel batxillerat o per la formació professional

Juan Manuel Fresnillo Manzano Sempre s’ha vist la universitat com un destí segur per als estudiants, com una mena de garantia per a guanyar-se la vida còmodament. Això ha situat la formació professional com un destí per als qui «no volen estudiar i/o no serveixen per a fer-ho», encara que, contràriament al que es pensa, […]

Continue Reading

Vídeos per aprendre a resoldre problemes de matemàtiques

Cada cop és més freqüent que els nois i noies de secundària busquin a la xarxa un “professor virtual” que els ajudi a resoldre el que no han entès a classe. Més enllà del debat pedagògic que pot suscitar aquesta pràctica, val la pena que el professor conegui aquest recurs i pugui decidir com el vol […]

Continue Reading

Com avaluar la competència científica a secundària?

Pedro Cañal  Donar una resposta satisfactòria a l’interrogant plantejat en aquest article exigeix, en primer lloc, acordar el significat que donem als termes avaluació i competència científica. I, tot seguit, reflexionar entorn la forma en què podem enriquir les finalitats i procediments d’avaluació per aconseguir aplicar-los amb èxit a l’anàlisi dels processos i avenços de […]

Continue Reading

Tatoos i pírcings, identitat i salut

Aquestes dues «decoracions corporals», en la pell de nois i noies, genera opinions vivament contraposades. Estètica, responsabilitat i riscsón algunes de les paraules que entren en joc. Per una banda, es considera una qüestió d’identitat i d’opcions estètiques personals, com la roba; però, per una altra, incideix directament en la salut dels adolescents. Als centres educatius, […]

Continue Reading

Noves tendències en la formació professional

 Juan Antonio Planas Domingo En aquesta valoració de la situació actual de l’FP i les perspectives futures, es reflexiona en clau europea sobre els models d’FP i els seus resultats. A més, es plantegen algunes mesures possibles, com ara la potenciació de la relació entre els centres de formació professional i les empreses per tal […]

Continue Reading

Formar equip i sentir-se’n

El sentit de pertinença és una de les motivacions bàsiques de l’ésser humà que ens ha portat, des de l’origen, a ajuntar-nos en grups i cooperar. Alumnat, famílies, professorat, equips directius i de coordinació, assessors, personal no docent, professionals externs. Juguem en el mateix equip, evidentment en posicions i tasques diferents, però tothom tenim un […]

Continue Reading

Perquè cal treballar el gust per aprendre

Joan Domènech Francesch Molts mestres es plantegen com potenciar el gust per aprendre alhora que treballen l’esforç, mentre que uns altres només es plantegen que cal insistir en la cultura de l’esforç. Algú s’atreveix encara a parlar del gust per aprendre sense parlar de l’esforç que suposa fer-ho? En el seu llibre Per què als […]

Continue Reading